Dosegljivost 24/7 041 640 466

DDD

Od leta 2005 izvajamo dejavnost DDD – dezinfekcije (razkuževanje), dezinsekcije (zatiranje škodljivih žuželk), deratizacije (zatiranje glodalcev). To dejavnost opravljamo v obratih mesno predelovalne industrije, mlekarskih obratih, na kmetijah, v  gostinskih lokalih, v trgovinah, v stanovanjih, v skladiščih, … Za to dejavnost nas je verificirala Veterinarska uprava Republike Slovenije, pridobili pa smo koncesijo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za zdravje.